Печат

Екипът на Възпиталник

 

Можем да променим света само през децата си!

Вярваме, че родителството осмисля живота ни - дори от еволюционна гледна точка, целта на всяко живо същество е да създаде и отгледа потомство, което е по-добро от него.

 

Нашата цел е да помогнем на тези родители, които осъзнават огромната важност на родителската си роля; които приемат отглеждането и възпитанието на своите деца като отговорна задача; за тези родители, които си дават сметка колко са определящи техните действия за бъдещето на децата им, и за тяхната реализация в обществото; които са търсещи, питащи, понякога неуверени, дори отчаяни, които задават въпроси и търсят отговори.

Можем да сме полезни на всички тях, да бъдат по-удовлетворени от родителската си роля и да се насладят пълноценно на времето, което прекарват с децата си. Вярваме, че по този начин ще помогнем нашите деца да растат уверени, щастливи и успяващи.

Как?

  • Разработваме серия от продукти, които интегрират психологическото познание и го правят достъпно за прилагане в ежедневието от всеки родител. Продуктите се разработват от психолози и психотерапевти с опит, които използват в практиката си различни психологически техники и инструменти, за да помагат на родители при възпитанието на техните деца. С годините и опита подобрихме тези техники и инструменти и сега, след като сме убедени в тяхната ефективност, искаме да ги направим достояние на по-широк кръг от родители.
  • Провеждаме обучения и семинари, посветени на усъвършенстване на родителските умения. Използваме знания и открития в науката, които позволяват да разглеждаме развитието на децата в нова светлина, да осъзнаем кои са най важните, базовите потребности на бебето и детето и как да им отговорим по най-адекватен начин.
  • Провеждаме индивидуални консултации, за разрешаване на конкретни трудности, свързани с отглеждането на децата, а също и оказване на психологическа подкрепа и на самите родители.

 

Кои сме ние?

Таня Здравкова. Казвам се Таня Здравкова. Повече от 11 години работя като психолог и психотерапевт. Моят професионален опит е свързан с рехабилитация на лица със зависимости; превенция и корекция на агресивно поведение при деца; обучение и тренинги на педагогически персонал на детски ясли, детски градини и училища; тренинги за родителски умения; работа с деца с отклоняващо се поведение, ХАДВ и др. Трупайки опит и работейки с проблемите на хората, все по ясно си давах сметка какво огромно значение оказва стилът на родителство върху здравето и психичното благополучие на децата ни. Дали те ще се превърнат във възрастни, които са способни да се наслаждават на живота във всичките му аспекти, да градят пълноценни връзки с околните, да бъдат успешни и удовлетворени от работата си, от заниманията си, да харесват себе си и да бъдат щастливи, зависи от нас, родителите! Ние ковем бъдещето на децата си сега, във всеки един момент, в който общуваме или не общуваме с тях. Когато един родител осъзнае този факт, успоредно с това осъзнава и отговорността, която носи. Да, малко е плашещо, но това ни дава и шанса да се постараем да бъдем възможно най-добрите родители.

След като аз самата станах родител, лично се убедих, че освен че е най прекрасното нещо, да си родител е много трудно. От този момент фокусът на моята работа се промени и за мен тя се превърна в кауза - подпомагането на родителите при отглеждането и възпитанието на техните деца. При провеждането на тренинги за родители и при индивидуалната си работа с тях имах възможността да се убедя, че съществуват области, в които родителите имат нужда от информиране, обучение и подкрепа - по въпросите за психологическите потребности на децата,  адекватно родителстване и не на последно място психологическа подкрепа за самите родители. С течение на времето се зароди идеята да се разработи серия от продукти, които интегрират психологическото познание и го правят достъпно за прилагане в ежедневието от всеки родител. Първият ни продукт "Система за поведенческо моделиране" е вече факт - можете да се запознаете с него.

4 прости стъпки за прилагане на Системата

logo3
  • 01 Решете какво искате да промените.
  • 02 Формулирайте и договорете с детето.
  • 03 Щом желаното поведение е налице, залепяйте стикер.
  • 04 Награждавайте и се наслаждавайте се на резултатите!