Печат

Индивидуални консултации

 Индивидуални консултации.

 

Индивидуални консултации, за разрешаване на конкретни трудности, свързани с възпитанието на децата, а също и оказване на психологическа подкрепа на самите родители. За момента се провеждат само в град Варна. Консултант: Таня Здравкова - психолог, психотерапевт.

 

Дори когато един родител е отлично информиран за възпитателните методи по принцип, се случва да не знае как да постъпи в дадена ситуация, или пък, въпреки че смята, че постъпва правилно, резултатите на са такива, каквито очаква - т.е. налице са проблеми. Съществува едно правило, че човек никога не е способен да възприеме безпристрастно ситуация, в която участва самият той, тъй като пречупва информацията през собствената си призма. Така че е необходим поглед отвън.

Най - краткият път за разрешаване на даден проблем е именно индивидуалното консултиране, тъй като тогава с помощта на професионалист се разглежда конкретната ситуация, която е уникална, и се търсят решения, които ще са приложими точно във вашия случай, а не по принцип.

Не е необходимо да се чака да се появи сериозен проблем, или нещата да излязат от контрол. Когато се чувстваме несигурни, е по добре да се потърси външно обективно мнение, тъй като едно от най лошите неща е несигурен родител, който е разяждан от съмнения. Това го прави непоследователен, страхлив и неспособен да отстоява принципите си.

Освен това колкото по - рано обърнем внимание на проблеми, свързани с възпитанието, толкова са по - големи шансовете да бъдат решени. В някои случаи, когато се е чакало прекалено дълго, може да се работи само за намаляване на вредите.

 

Цена:

35 лв. / 60 мин.

Дата и час за индивидуална консултация можете да си запазите на телефон:

088 62 38 101

 

 

4 прости стъпки за прилагане на Системата

logo3
  • 01 Решете какво искате да промените.
  • 02 Формулирайте и договорете с детето.
  • 03 Щом желаното поведение е налице, залепяйте стикер.
  • 04 Награждавайте и се наслаждавайте се на резултатите!