Ако не сте заинтересовани от нашия продукт, но сте склонни да ни помогнете да се развиваме и да сме по-полезни, моля отделете две минути за да попълните кратката ни анкета.

Благодарим Ви предварително!

* Моля, поставете отметка пред твърдението, което считате за вярно. Може да изберете повече от едно твърдение.

Моля, в долното поле посочете номера на твърдението, което оказа най-силно влияние върху решението Ви да не поръчате Системата за поведенческо моделиране.

4 прости стъпки за прилагане на Системата

logo3
  • 01 Решете какво искате да промените.
  • 02 Формулирайте и договорете с детето.
  • 03 Щом желаното поведение е налице, залепяйте стикер.
  • 04 Награждавайте и се наслаждавайте се на резултатите!