Екипът на Възпиталник

Екипът на Възпиталник.

Нашата мисия е:

Да помогнем на тези родители, които осъзнават огромната важност на родителската си роля. Които приемат отглеждането и възпитанието на своите деца като отговорна задача. За тези родители, които си дават сметка колко са определящи техните действия за бъдещето на децата им, и за тяхната реализация в обществото. Които са търсещи, питащи, понякога неуверени, дори отчаяни, които задават въпроси и търсят отговори.

Можем да сме полезни на всички тях, да бъдат по-удовлетворени от родителската си роля и да се насладят пълноценно на времето, което прекарват с децата си. Вярваме, че по този начин ще помогнем нашите деца да растат уверени, щастливи и успяващи.

Как?

  1. Разработваме продукти, които интегрират психологическото познание и го правят достъпно за прилагане в ежедневието от всеки родител. Продуктите се разработват от психолози и психотерапевти с опит, които използват в практиката си различни психологически техники и инструменти. За да помагат на родители при възпитанието на техните деца. С годините и опита подобрихме тези техники и инструменти. Сега, след като сме убедени в тяхната ефективност, искаме да ги направим достояние на по-широк кръг от родители.
  2. Провеждаме обучения и семинари, посветени на усъвършенстване на родителските умения. Използваме знания и открития в науката, които позволяват да разглеждаме развитието на децата в нова светлина, да осъзнаем кои са най важните, базовите потребности на бебето и детето и как да им отговорим по най-адекватен начин.
  3. Провеждаме индивидуални консултации, за разрешаване на конкретни трудности, свързани с отглеждането на децата, а също и оказване на психологическа подкрепа и на самите родители.

Кои сме ние?

 

Таня Здравкова.Казвам се Таня Здравкова.

Повече от 16 години работя като психолог и психотерапевт. Моят професионален опит е свързан с рехабилитация на лица със зависимости; превенция и корекция на агресивно поведение при деца; обучение и тренинги на педагогически персонал на детски ясли, детски градини и училища; тренинги за родителски умения; работа с деца с отклоняващо се поведение, ХАДВ и др.

Трупайки опит и работейки с проблемите на хората, все по ясно си давах сметка какво огромно значение оказва стилът на родителство върху здравето и психичното благополучие на децата ни. Дали те ще се превърнат във възрастни, които са способни да се наслаждават на живота във всичките му аспекти, да градят пълноценни връзки с околните, да бъдат успешни и удовлетворени от работата си, от заниманията си, да харесват себе си и да бъдат щастливи, зависи от нас, родителите! Ние ковем бъдещето на децата си сега, във всеки един момент, в който общуваме или не общуваме с тях. Когато един родител осъзнае този факт, успоредно с това осъзнава и отговорността, която носи. Да, малко е плашещо, но това ни дава и шанса да се постараем да бъдем възможно най-добрите родители.

След като аз самата станах родител, лично се убедих, че освен че е най прекрасното нещо, да си родител е много трудно.

От този момент фокусът на моята работа се промени и за мен тя се превърна в кауза. Подпомагането на родителите при отглеждането и възпитанието на техните деца. При провеждането на тренинги за родители и при индивидуалната си работа с тях имах възможността да се убедя, че съществуват области, в които родителите имат нужда от информиране, обучение и подкрепа. Области като: психологическите потребности на децата, адекватно родителстване и не на последно място психологическа подкрепа за самите родители. С течение на времето се зароди идеята да се разработи серия от продукти, които интегрират психологическото познание и го правят достъпно за прилагане в ежедневието от всеки родител. Първият ни продукт „Система за поведенческо моделиране“ е вече факт – можете да се запознаете с него.

 


 

Боян Василев.Казвам се Боян Василев.

Психолог съм по образование. Над 15 години работя с хора в групов и индивидуален формат. Голяма част от опита ми е свързан с работа с деца и работа със зависимости.

Вярвам, че голяма част от проблемите, с които се сблъсква обществото ни в момента са в следствие на остарелите и неадекватни начини, по които възпитаваме децата си. За мен е кауза да се боря със схващания от рода на „То е малко и не разбира“, “ Дете се целува само когато спи“ и други подобни. Вярвам, че добрата мотивация в децата се постига не благодарение на страха от наказания, а като се стимулират интересите им. Важно е децата да намират удоволствие дори в ежедневните, на пръв поглед скучни занимания. Затова намирам смисъл и удовлетворение в това да помагам на родителите да възпитават здрави, креативни и щастливи деца.

В нашата култура родителите обикновено се обръщат за помощ, когато започнат да срещат сериозни проблеми с децата си. Личното ми убеждение е, че е много по разумно да се работи с нещо преди да се е появила нуждата то да се коригира. Поне три пъти по-трудно е да се промени съществуващ вече лош навик, отколкото да бъде правилно създаден. Така че е много по-смислено да се инвестира в доброто възпитание на децата, преди да са се появили проблеми. Това са част от основните ми мотиви да се включа в проекта „Възпиталник“.