Индивидуални консултации

Възпиталник - Индивидуални консултации.

 

Индивидуални консултации, за разрешаване на конкретни трудности, свързани с възпитанието на децата, а също и оказване на психологическа подкрепа на самите родители. За момента се провеждат само в град Варна. Консултант: Таня Здравкова – психолог, психотерапевт.

Дори когато един родител е отлично информиран за възпитателните методи по принцип, се случва да не знае как да постъпи в дадена ситуация, или пък, въпреки че смята, че постъпва правилно, резултатите на са такива, каквито очаква – т.е. налице са проблеми. Съществува едно правило, че човек никога не е способен да възприеме безпристрастно ситуация, в която участва, самият той. Тъй като пречупва информацията през собствената си призма. Така че е необходим поглед отвън.

Най – краткият път за разрешаване на даден проблем е именно индивидуалното консултиране. При него с помощта на професионалист се разглежда конкретната ситуация, която е уникална, и се търсят решения, които ще са приложими точно във вашия случай, а не по принцип.

Не е необходимо да се чака да се появи сериозен проблем, или нещата да излязат от контрол. Когато се чувстваме несигурни, е по добре да се потърси външно обективно мнение, тъй като едно от най лошите неща е несигурен родител, който е разяждан от съмнения. Това го прави непоследователен, страхлив и неспособен да отстоява принципите си.

Освен това колкото по – рано обърнем внимание на проблеми, свързани с възпитанието, толкова са по – големи шансовете да бъдат решени. В някои случаи, когато се е чакало прекалено дълго, може да се работи само за намаляване на вредите.

 

Цена:

35 лв. / 60 мин.

Дата и час за индивидуална консултация можете да си запазите на телефон:

0886 238 101