Обучения за организации

 

Възпиталник - Обучения за организации.

 

Предназначени за: детски ясли, детски градини, училища.

В последно време все по-отчетливо започваме да имаме проблеми с възпитанието на децата – още в детските ясли и градини. Времената и условията на живот се променят, днешните деца са различни от вчерашните, старите методи на възпитание, базирани основно на подчинението се оказват неефективни. Обикновено родителите обвиняват за това образователната система и учителите, и обратно.

В училище, когато проблемите стават още по – видими, а решаването им неотложно, започват да се търсят решения. В последно време все по – често говорим за асоциално поведение сред децата, включително агресия, детска престъпност, наркомании. Корените на едно такова поведение обаче трябва да се търсят много по рано – във възрастта 0 -5 години . Става ясно, че превенцията на отклоняващото се поведение като цяло трябва да бъде извършвана в тази ранна възраст. Този период на развитие е много по важен за живота ни, отколкото много хора изобщо осъзнават.

Какво е решението? Най-смислената инвестиция, която може да се направи е да се инвестира в обучение: и на родители, и на професионалисти, работещи в тази сфера.

Да си професионалист в тази сфера в днешно време в България не е лесно. Работейки в трудни условия, с недостатъчно ресурси за справяне, липса на разбиране и подкрепа, ниски заплати, често професионалистите стават жертва на „Синдрома на професионално прегаряне“ („бърн – аут“) – те не успяват да съхранят себе си. Парадокс е, че най-отдадените на работата, тези с най-големи очаквания към себе си, прегарят най-бързо. Често грижата за самите професионалисти остава на заден план, а това е задължително условие, за да могат те да функционират адекватно.

На базата на опита си, екипът на „Възпиталник“ има разработени програми за обучения, които могат да бъдат адресирани:

 • Към специалисти, работещи в съответните институции. Можем да подпомогнем развиването на уменията на специалистите по отношение на работа с „трудни“ деца, справяне с детска агресия, подобряване на комуникативните умения, контакта с родителите, а също и превенция на синдрома на „професионалното прегаряне“. Разглеждат се и конкретни казуси от практиката на специалистите.
 • Към родителите на децата, посещаващи съответното детско заведение. Изводът от нашата работа до момента е, че има огромен интерес от страна на родителите по отношение на детското отглеждане и възпитание. Съществуват области, в които родителите имат нужда от информиране, обучение и подкрепа, и които са общи за всички. Така се открояват проблемните зони, а именно – психологичните потребности на децата; реагиране при възрастови кризи; използване на наказания – дали, колко, как; усвояване на приемливи начини за изразяване на негативни емоционални състояния; базови потребности на бебето и детето; поставянето на граници и защо е толкова важно; адекватно родителстване и не на последно място психологична подкрепа за самите родители.

Водещ: Таня Здравкова – психолог, психотерапевт

 

Провеждат се в два формата:

 1. Семинар – в рамките на 2 астрономически часа.
 2. Тренинг – поредица от срещи, при които освен теоретична информация се тренират практически умения. Броят на срещите се договаря допълнително, в зависимост от темата и целите на организацията.

Можете да дадете заявка за тема по Ваш избор, или да изберете от предложените по долу.

Условия на провеждане: След като подадете заявка чрез Формата за контакти или на телефон 0886238101, ще уточним: удобен формат за провеждане, теми на семинара или тренинга, време и дата. Мястото на провеждане се осигурява от организацията, даваща заявка.

Цената варира в зависимост от следните параметри: населено място, очакван брой присъстващи, времетраене, формат на провеждане, като базата за изчисляване е 50 лв. за един астрономически час.

 

Примерни теми – за специалисти:

 • Базови комуникативни умения за работа с деца. Активно слушане. Отразяване на емоциите. Безусловно приемане.
 • Дисциплината. Трудните деца. Моделиране на желано поведение.
 • Ефективни алтернативи на наказанието.
 • Как най-успешно да си партнираме с родителите, разпознаване и справяне със съпротиви, активно слушане, емпатия. Комуникативни техники.
 • Периодизация на детското развитие. Задачи на развитието. Възрастово специфични прояви на агресията.
 • Ранно разпознаване, превенция и корекция на детската агресия.
 • Справяне с негативни емоционални състояния при децата.
 • Справяне със собствените негативни емоционални състояния.
 • Комуникативни техники; Активно слушане, аз – послания.
 • Техники за разрешаване на проблеми.
 • Грижа за учителя/специалиста- превенция и корекция на синдрома „професионално прегаряне“ /„бърн-аут“/.

Примерни теми – за родители:

 • Базови потребности на бебето и детето.
 • Как да се справим с трудния период 2-3 години /първа възрастова криза/.
 • Детската агресия.
 • Какво ни пречи да слушаме ефективно детето? Обичайните автоматични реакции.
 • „Лошите” емоции и как да се справяме с тях. Отразяване на емоциите.
 • Чувствата на родителите.
 • Когато детето не ЖЕЛАЕ да върши „това, което трябва”.
 • Поощренията и наградите – внимателно и с тях!
 • Комуникативни техники: Активното слушане . Аз-посланията.
 • Появата на второто дете и детската ревност.
 • Правилата – основни положения . Как да въвеждаме правилата.
 • Да наказваме или да не наказваме. Естествени последици. Алтернативи на наказанието.
 • Техники за разрешаване на проблеми, конфликти – печелят и двамата.
 • Четири причини за устойчиво непослушание или „трудните” деца.
 • Когато детето лъже.