Обучения

Възпиталник - обучение.

 

Една от най-важните задачи, които стоят пред нас като хора е това да отгледаме щастливи и успешни деца. Това обаче не е толкова лесно, колкото звучи. Колкото и силно да обичаме децата си, трябва честно да си признаем, че на моменти изпитваме яд, умора, дори отчаяние. Всички деца са очарователни, талантливи и симпатични. Същевременно те могат да бъдат упорити, непослушни и непонятни.

Нашия опит показва, че съществува голяма потребност от достъпна и разбираема информация, свързана с психологичните потребности на децата, комуникативни техники за общуване с тях, съвременни методи на възпитание, начини за реагиране в конфликтни ситуации и мн. други. Тази потребност е валидна и сред самите родители, и сред персонала на детски и учебни заведения.

КАЧЕСТВОТО НА ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ ДЕЦАТА И ВЪЗРАСТНИТЕ Е ОПРЕДЕЛЯЩО ЗА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ – ЕМОЦИОНАЛНО, КОГНИТИВНО, ПОВЕДЕНЧЕСКО, СОЦИАЛНО. Поведенческите и емоционални отклонения в зряла възраст зависят на първо място от качеството на връзката родител – дете в ранно детство.

Отговаряйки на потребностите от обогатяване и осъвременяване на възпитателните методи, екипът на „Възпиталник“ провежда тренинги, семинари и лекции, насочени към:

Развиване на родителски умения

Обучение на професионалисти, работещи в детски ясли, градини и училища