fbpx
side-area-logo

Често задавани въпроси

1. Как работи Системата за поведенческо моделиране и какво я прави ефективна?

Системата за поведенческо моделиране е разработена на базата на принципи от поведенческата психология и използва научни знания и практически опит.
Тя елиминира две от най-честите причини, на които се дължи „лошото“ поведение при децата.

Първата причина е търсенето на внимание.

Обикновено обръщаме внимание на поведението на детето, когато то е негативно, лошо, с цел да го „поправим”, или „коригираме”. Когато детето се държи добре, и изпълнява това, което искаме от него, сме склонни да го приемаме за „нормално”. И така забравяме да го отбележим.

По този начин детето получава предимно т. нар. „негативно внимание”. Така, че когато детето има незадоволена потребност от внимание, то е склонно да се държи „лошо“, само и само да получи такова, било то и негативно.

Системата дава възможност на родителите да се „пренастроят” и да осигурят на детето т.нар. „позитивно внимание”. Това означава да се отбелязват успехите и старанието на детето, и да не се акцентира, дори да се игнорират пропуските в поведението, което се опитваме да култивираме.

Втората важна причина-борбата за автономност

Често децата се съпротивляват на родителските изисквания, защото не им се дава достатъчно свобода да вземат решения сами. Някой друг решава вместо тях какво „трябва“ да правят. Тъй като те имат естествена нужда от автономност, често единствената причина да отказват да правят нещо, е, че някой им заповядва.

Чрез настоящата Система, децата получават възможност сами да решат дали да извършат или не дадено поведение. Това автоматично премахва нуждата от конфронтация и решава проблема с борбата за власт и надмощие.

От друга страна, понякога самите родители са непоследователни в изискванията си. Системата им помага да се фокусират по добре върху желаните поведения, а също и ги улеснява в това, да бъдат последователни.
И не на последно място, Системата дава мотив на децата да се стараят, когато извършването на поведението само по себе си не носи удоволствие.

2. Възпитателно ли е използването на стимули или награди?

Окуражаването, или стимулирането е изключително необходимо за развитието на децата, за развиване на самостоятелност и увереност в собствените сили, а също така и за създаване и допълване на мотивацията им.
Един от най – въздействащите стимули е родителското одобрение и децата са особено чувствителни към него. Всички използваме стимули: ако някога сте казвали „браво“ на детето си, значи сте го стимулирали.
От друга страна стимулирането чрез награди не е толкова просто нещо. Неподходящото им използване може да има обратен, неблагоприятен ефект върху поведението на децата. Дори една похвала, направена по грешния начин може да обезкуражи детето, въпреки, че намерението на родителя е било обратното.
Така че поощряването е мощен инструмент за въздействие при формиране на желано поведение. За да да могат родителите да се възползват от него без опасност да навредят, е разработена настоящата Система.
В книжката – ръководство към нея са описани основните принципи за правилно мотивиране, грешките, които биха могли да бъдат допуснати, а също и групите поведения, върху които бихте могли да работите с този метод.

3. Децата едва ли ще се впечатлят от стикери?

Стикерите сами по себе си не могат да „съблазнят“ децата и не са основния лост за промяна. Те имат символично значение – символизират признанието на родителите за усилията, които са положили децата.
А именно поощряването и отбелязването на положените усилия е факторът, който поддържа мотивацията. Особено, когато става въпрос за поведения, които сами по себе си не носят удоволствие при извършването им.
Поставянето на стикер работи и в друга посока – помага и на самия родител да се пренастрои и да промени навика си да отбелязва провалите на детето, вместо успехите му.

За съжаление някак съвсем естествено ни идва отвътре да се скараме, когато детето не е изпълнило нещо. Когато то се е държало така, както искаме от него обаче, забравяме, или не смятаме за нужно да кажем „благодаря ти“, „виждам, че си положил усилия“, или изобщо да го поощрим по някакъв начин.

Често децата, търсейки внимание, като че ли нарочно провокират възрастните с „лошо“ поведение. Те предпочитат да получат „негативно“ внимание, под формата на мъмрене, отколкото никакво. И тъй като промяната може да е трудна и за самия родител, поставянето на стикери го улеснява в тази задача.

4. Това книга ли е?

Продуктът, който предлагаме не е книга, а комплект, който съдържа:

– Табла с месечни таблици за 3 месеца.

– Стикери, достатъчни за период от 3 месеца.

– Книжка-ръководство: „Някои тънкости и правила, които е задължително да знаете, когато прилагате системата.“ Книжката е практически ориентирана, само 18 страници.

– Магнити за закрепване.

По същество Системата за поведенческо моделиране представлява практически насочен психологически инструмент. Той е предназначен за създаване на полезни навици в децата, а също и за коригиране на някои неприемливи поведения.

5. Може ли да накарам детето си да изкарва по–добри оценки чрез Системата за поведенческо моделиране?

Отношението на децата към ученето се формира постепенно, това е процес, който започва още в най – .
Има много фактори, които оказват вклияние върху отношението им към ученето. Качеството на преподаване на учебния материал, личността на учителите, самия учебен материал – дали провокира интерес в детето, и т. н.
Понякога родителите искат успех на всяка цена, по всички предмети, без да се съобразяват с наклонностите и способностите на децата си.
За да изградите стратегия за подсилване на мотивацията на децата за учене, би трябвало да се анализира конкретната ситуация. Но за да бъде  ефективна, мотивацията за учене не би трябвало да се постига чрез външен стимул.
Така че, въпреки, че чрез Системата за поведенческо моделиране бихте могли да постигнете резултати, ние НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ да я използвате с тази цел.
Тя може да бъде полезна при структуриране на домашните работи, т.е. да научите детето да спазва режим при писането на домашни и ученето на уроци.

6. Може ли да се използва Системата за поведенческо моделиране при деца под 4 години?

Препоръчваме използването на Системата за поведенческо моделиране да става след 4 години, като причините за това са следните:
Между 2 и 4 години децата се намират в период на т. нар. „първа възрастова криза“ или „период на негативизъм“. Характерно за този период е, че децата срещат първите ограничения от страна на родителите. Съответно, започват упорито да се противопоставят и да се опитват да налагат своята воля.
Този период е съвсем нормален и необходим за детето. Тогава то изпробва докъде са позволените граници, а също изпробва и родителския авторитет. Тоест, в този момент задачата на развитието е друга – детето се конфронтира, а възрастния трябва да „удържи“ границите на поведение.
По тази причина е добре да се изчака периодът да приключи, и едва тогава да разчитаме на сътрудничество от страна на детето.
Втората причина е, че на тази възраст почти не съществуват поведения, които децата могат да изпълняват без помощта на възрастен. Въпреки, че изглежда, че детето може да прави много неща само, всъщност не е така. Причината е, че вниманието на детето не е толкова устойчиво и не може да се фокусира дълго върху една и съща дейност. Затова ако детето иска помощ, му помагайте, дори да си мислите че може само.

7. Каква е горната възрастова граница за прилагане на Системата за поведенческо моделиране?

Механизмите за изграждане и мотивиране на нови поведения са общовалидни за хората като цяло. Принципът, върху който е базирана Системата за поведенческо моделиране е следния – вместо да отбелязвате неуспехите на детето, акцентът се пренася върху успехите му. С други думи, забелязваме и поощряваме желаното поведение.

Този принцип е валиден във всички взаимоотношения – дори и при възрастни. Така че няма максимална възраст за прилагането на Системата, въпреки че вече създадени навици се коригират по – трудно, отколкото се създават нови.
Единствената разлика е, че при малките деца се представя под формата на игра, а при по – големите е чисто договаряне, споразумение, което по същество е част от взаимоотношенията при възрастните.
Другата разлика е по отношение на наградите. При по – големи деца награждаването може да е под формата на допълнително време за компютър например. Oбикновено това е наболял проблем при децата на тази възраст.

Използването на Системата при деца в тийнейджърска възраст не означава, че ще избегнете типичните за този период прояви от страна на детето. То ще допринесе да поставите отношенията си на основата на равнопоставеност, договаряне и даване право на избор, което е важно за децата в тази възраст.

Изключение правят случаите, когато отношенията родители – деца са трайно влошени, когато детето проявява устойчива тенденция към деструктивно, опозиционно или антисоциално поведение. Тези проблеми налагат търсене на професионална помощ от психолог.
Обръщаме внимание, че закупувайки Системата, получавате право на безплатно он-лайн консултиране по отношение на прилагането й.

8. Каква е цената на доставката и за колко време ще получа пратката?

Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт.
Цената за доставка до който и да е от офисите на куриера е 3,90 лв. Цената за доставка до адрес на клиента е 4,90 лв. Ако поръчката е направена до 15.30 часа, обикновено се доставя на следващия работен ден.

9. Възможна ли е доставка извън България?

Обявените условия за доставка важат за територията на България. Доставка до друга държава следва да бъде договорена индивидуално, като това може да стане, като ни пишете през Формата за контакти.

10. Възможно ли един комплект да се използва за две деца, или трябва да се поръчат два?

Един комплект е достатъчен и може да се използва при две и дори при три деца.

11. Може ли да се дават пари за награда?

Даването на пари в замяна на извършване на определена работа, само по себе си е допустимо, но Системата за поведенческо моделиране не е разработена на този принцип.
По тази причина НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ при използването на Системата за поведенческо моделиране да се дават пари.

12. Подходяща ли е Системата за деца със СДВХ?

Да, препоръчваме използването на Системата при деца със СДВХ. Прилагането й дава много добри резултати, тъй като помага за структуриране на дейностите при детето, а също и за структуриране на родителските изисквания към него.
Системата работи на принципа на поощрението при положителни резултати. Tя осигурява така необходимата за детето положителна обратна връзка. За дете с СДВХ това е от ключово значение, тъй като обикновено то често чува, че не се справя добре.
Това, което е важно не само за децата с СДВХ, но има още по – голямо значение при тях е, че родителят трябва да се увери, че задачата е изпълнима.
Добре е също така задачите да се разбиват на малки стъпки, и едва когато е затвърдило първата стъпка, да се възложи следващата задача.

Обръщаме внимание, че Закупувайки Системата, получавате право на безплатно он-лайн консултиране по отношение на прилагането й.

13. Какво означава „110 % гаранция за ефективност“?

Всеки, закупил Системата, получава гаранция за ефективност на продукта.
Това означава, че ако Системата не работи по описания начин, нашият екип ще Ви консултира безплатно, за да се потърси и отстрани причината за това. Консултациите се извършват онлайн.
Ако въпреки това, не получите търсения ефект, се ангажираме да възстановим 110 % от сумата, заплатена за продукта.